Usuari/Contrasenya
Només disponible pel personal que treballa a l'Ajuntament de Llucmajor.
Usuari
Contrasenya
L'usuari del portal segueix l'estructura (j002xxxxx), on xxxxx és el vostre número d'identificació de nòmines omplint amb 0 a l'esquerra
Sense identificació
Si no disposau de mecanisme d'identificació legal, podeu accedir sense autenticació, de forma anònima. Amb aquest tipus d'autenticació només podreu accedir a determinades seccions.
Entrada al sistema